Důležité kontakty

Záchranná služba    155
 

Lékařská služba první pomoci pro děti v Oblastní nemocnici Jičín: www.nemjc.cz

tel.: 493 582 587
So, Ne, Svátky 8:00 - 20:00 hodin

Neodkladné stavy mimo tuto dobu řeší dětské oddělení ON Jičín, tel.: 493 582 353

 

Krajská hygienická stanice v Hradci Králové ZDE,
Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Jičín:
ZDE


Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
     

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologiea resuscitace FN 1. LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431