Aktuálně

Naše ordinace vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo lékaře v oboru pediatrie. Detailnější informace v tomto odkazu Pediatrie Jicin Vyberove rizeni na rezidencni misto.pdf  
-----------------------------------------------------------------------

Od 1.1. 2022 vstoupila v platnost nová vyhláška o úhradě dvou očkování proti meningokokům  pro dospívající děti. Jedná se o nabídku očkování zdarma mezi 14. a 15.narozeninami  a to vakcínou proti meningokokům B (očkování ve 2 dávkách) a vakcínou proti séroskupinám meningokoků A,C,W,Y  (k ochraně stačí 1dávka). Pokud Vaše dítě tuto věkovou skupinu splňuje a máte o očkování zájem, neváhejte nás kontaktovat, protože 15. narozeninami nárok na zahájení bezplatného očkování končí!-----------------------------------------------------------------------
Od začátku roku 2022 budou také kompletně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění všechny typy vakcín proti HPV - očkování mezi 13. a 14.narozeninamizcela zdarma (2dávky)  Můžete proto využít možnosti chránit své dospívají dítě i tou nejlepší vakcínou bez jakéhokoliv doplatku. Dovršením 14.narozenin nárok na zahájení bezplatného očkování končí!
www.ockovaniprotihpv.cz
-----------------------------------------------------------------------
Od 1.1. 2022 vzniká každému dítěti ve věku 6-18 měsíců věku nárok na bezplatné vyšetření zraku přístrojem Plusoptix. Budete na tuto možnost upozorněni již na 6měsíční preventivní prohlídce. Jedná se o  nekontaktní, velmi rychlé a nebolestivé screeningové vyšetření, které provedeme přímo v naší ordinaci. Není třeba se ho jakkoliv obávat!
Děti  s rodinným výskytem oční vady mají nárok na vyšetření znovu ještě ve 2 a 3 letech (opět zdarma). U dětí s podezřením oční vady bude doporučeno vyšetření u očního lékaře.

-----------------------------------------------------------------------
Nadále pokračujeme v objednávkovém systému, kdy všechny pacienty vyšetřujeme ideálně po předchozím objednání, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v prostorách zdravotnického zařízení (průběžně probíhá desinfekce prostor čekárny i ordinace).

-----------------------------------------------------------------------
V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se i nadále musíte předem objednat
    (tel.č. 493 588 201, mob. 720214021, e-mail pediatie-jicin@email.cz).

2. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou.
    Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

3. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení
    (k dispozici za vstupními dveřmi do polikliniky i v naší čekárně).

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce,
    větrání) vyžaduje potřebný čas – včetně nutné polední pauzy.

5. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.
-----------------------------------------------------------------------
Od 1.5.2020 bylo očkování proti meningokokům u kojenců a malých dětí zařazeno mezi hrazená očkování. Podmínkou plné úhrady ( tj. zcela bez doplatku, jen souhlas rodiče) je:
1. zahájení očkování proti meningokoku skupiny B do ukončeného 6. měsíce věku dítěte (vakcína Bexsero)

2. proti meningokokům skupin A, C, W, Y (vakcína Nimenrix) provedení očkování ve 2. roce života.
-----------------------------------------------------------------------