Aktuálně

-----------------------------------------------------------------------

V měsíci listopadu 2022 můžete v naší ordinaci využít možnost očkování Vašich dětí proti sezonní chřipce. 
Vakcinaci je (po předchozím telefonickém objednání) možno provést injekční vakcínou Vaxigrip Tetra (500,-Kč za dávku ), event. využít nebolestivé aplikace vstřikem do nosních dírek vakcínou Fluenz Tetra (800,-Kč za dávku).
Děti do 9let věku, kteří doposud žádnou dávku tohoto očkování nedostaly,  mají základní očkovací schéma dvojdávkové (s odstupem  minimálně  1měsíce,   platí pro oba typy vakcíny). 
Na očkování je možno čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny, u které je Vaše dítě registrované
.-----------------------------------------------------------------------
Od 1.1. 2022 vstoupila v platnost nová vyhláška o úhradě dvou očkování proti meningokokům  pro dospívající děti. Jedná se o nabídku očkování zdarma mezi 14. a 15.narozeninami  a to vakcínou proti meningokokům B (očkování ve 2 dávkách) a vakcínou proti séroskupinám meningokoků A,C,W,Y  (k ochraně stačí 1dávka). Pokud Vaše dítě tuto věkovou skupinu splňuje a máte o očkování zájem, neváhejte nás kontaktovat, protože 15. narozeninami nárok na zahájení bezplatného očkování končí!-----------------------------------------------------------------------
Od začátku roku 2022 budou také kompletně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění všechny typy vakcín proti HPV - očkování mezi 13. a 14.narozeninamizcela zdarma (2dávky)  Můžete proto využít možnosti chránit své dospívají dítě i tou nejlepší vakcínou bez jakéhokoliv doplatku. Dovršením 14.narozenin nárok na zahájení bezplatného očkování končí!
www.ockovaniprotihpv.cz
-----------------------------------------------------------------------
Od 1.1. 2022 vzniká každému dítěti ve věku 6-18 měsíců věku nárok na bezplatné vyšetření zraku přístrojem Plusoptix. Budete na tuto možnost upozorněni již na 6měsíční preventivní prohlídce. Jedná se o  nekontaktní, velmi rychlé a nebolestivé screeningové vyšetření, které provedeme přímo v naší ordinaci. Není třeba se ho jakkoliv obávat!
Děti  s rodinným výskytem oční vady mají nárok na vyšetření znovu ještě ve 2 a 3 letech (opět zdarma). U dětí s podezřením oční vady bude doporučeno vyšetření u očního lékaře.

-----------------------------------------------------------------------
Nadále pokračujeme v objednávkovém systému, kdy všechny pacienty vyšetřujeme ideálně po předchozím objednání, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v prostorách zdravotnického zařízení (průběžně probíhá desinfekce prostor čekárny i ordinace).

-----------------------------------------------------------------------
V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se i nadále musíte předem objednat
    (tel.č. 493 588 201, mob. 720214021, e-mail pediatie-jicin@email.cz).

2. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou.
    Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

3. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení
    (k dispozici za vstupními dveřmi do polikliniky i v naší čekárně).

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce,
    větrání) vyžaduje potřebný čas – včetně nutné polední pauzy.

5. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.
-----------------------------------------------------------------------
Od 1.5.2020 bylo očkování proti meningokokům u kojenců a malých dětí zařazeno mezi hrazená očkování. Podmínkou plné úhrady ( tj. zcela bez doplatku, jen souhlas rodiče) je:
1. zahájení očkování proti meningokoku skupiny B do ukončeného 6. měsíce věku dítěte (vakcína Bexsero)

2. proti meningokokům skupin A, C, W, Y (vakcína Nimenrix) provedení očkování ve 2. roce života.
-----------------------------------------------------------------------